Menu

Fettutskiller og bensin- / oljeutskiller

Saphir Fettutskiller

Bruksområder : En fettutskiller må installeres på steder der vann tilsmusses med naturlig fett og olje. Det gjelder for eksempel for følgende innredninger:

Les mer

Diamant Fettutskiller

Bruksområder : En fettutskiller må installeres på steder der vann tilsmusses med naturlig fett og olje. Det gjelder for eksempel for følgende innredninger:

Les mer

Saphir olje- / bensinutskiller

Bruksområder : En oljeavskiller må installeres i de tilfeller hvor avløpsvannet er forurenset av olje, løsemidler, eller andre lettvæsker. Eiere og drivere av følgende foretak må sørge for at en passende og fungerende oljeavskiller er installert.

Les mer

Diamant bensin- / oljeutskiller

Bruksområder : En oljeavskiller må installeres i de tilfeller hvor avløpsvannet er forurenset av olje, løsemidler, eller andre lettvæsker. Eiere og drivere av følgende foretak må sørge for at en passende og fungerende oljeavskiller er installert.

Les mer