home

 

Wilhelmi AS ble  stiftet i 2010 som Wilhelmi enkeltpersonforetak  og har fra våren 2013 drevet med salg av isolasjon, rør / deler, tanker og plastkassetter.

Siden 2015 har vært hovedfokus på overvannshåndtering og vi hadde vært en  ledende distributør av produkter til overvannshåndtering.

I januar 2018 gikk vi over til Wilhelmi AS

I slutten av 2021 har vi sluttet med salg av fordrøyningsmagasiner og dreves kun med noe grunnarbeid og utleie av maskiner